Peipsimaa regionas.

Atkarpa 32. Kuru‒Remniku.

Kuru‒Remniku Vaizdingomis Peipaus ežero kopomis ir paplūdimiais

IMG 6636

Be Alajõe kaimo, Miško takas vingiuoja nuostabaus Peipuso ežero pakrante. Vasaros metu, kai vandens lygis ežere žemesnis, atsiranda gražūs, smėlėti paplūdimiai su plačiomis seklumomis. Už Alajõe kraštovaizdyje kyla aukščiausios Peipuso ežero kopos (iki 20 m), iš kurių atsiveria vaizdas į Peipuso ežerą, vieną didžiausių ežerų Europoje.

 
E