Jūrmala and Ryga.

Atkarpa 23. Buldurai – Rygos centras.

Tako maršruto nedidelė atkarpa eina Bolderajos–Priedainės kopagūbriu, kuris yra į pietus nuo Buliupės ir į šiaurę nuo Kleistų ir Spilvės pievų. Apie 10 km ilgio ir 1–1,5 km pločio kopos aukštis siekia 4–10 m, aukščiausia vieta iškyla iki 27 m virš jūros lygio. Stačiausi kopos šlaitai priešais Spilvės pievas, kur seniau buvo supustomas smėlis. Bolderajos–Priedainės kopagūbris, kurį dabar sudaro kelios skersinės ir parabolinės kopos, pradėjo formuotis maždaug prieš 220 metų, kai vėjo pustomas smėlis slinko senovinės Litorinos jūros terasa. Šioje vietoje užpustyti keli ūkiai. Šiandien kopą dengia pušynas.