Ziemeļgaujas mežaine.

9. posms. Valmiera - Strenči.

Pārsvarā redzamas dažādu vecumu priežu audzes. Tuvojoties Gaujai, meža ainava strauji mainās – tajā parādās ozoli, oši, gobas, vīksnas, apses, melnalkšņi. Šeit augošās priežu un ozolu mežaudzes sasniedz ievērojamu vecumu – gandrīz 200 gadus. Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” teritorijā ir liela aizsargājamo mežu daudzveidība. Te sastopami veci vai dabiski boreālie (ziemeļos augošie) meži un purvaini meži, ozolu meži, aluviālie meži (veidojušies uz upju sanesu nogulumiem, periodiski applūst) un jaukti ozolu, gobu un ošu meži gar Gauju. Daudzviet redzamie vecie un zarainie ozoli liecina, ka te kādreiz bijušas parkveida pļavas un ainavas, kas tikušas pļautas vai noganītas. Kokos var ieraudzīt putnu būrīšus, no kuriem lielākie paredzēti retam meža iemītniekam – mazajam susurim.