Metsa matkarada - Žemaitija

Žemaitija etnograafiline piirkond

Üle Žemaitija kõrgustiku

Dengtiltis – Leedu-Läti piir: 276 km, 14 päeva.

Metsa matkarada kulgeb läbi Kurtuvėnai, Varniai ja Salantai regionaalparkide ning Žemaitija rahvuspargi, kus on esindatud Žemaitija etnograafilise piirkonna loodusväärtused ja kultuuripärand. Metsa matkarajalt avanevad vaated künklikule ja metsasele maastikule, mida ilmestavad järved, jõed, ojad, sood ja allikad. Üle poole Žemaitija rahvuspargi territooriumist on kaetud metsaga, peamiselt tiheda ja pimeda kuusemetsaga, samuti põliste okas- ja segametsadega, lagedatel aladel on niidud. Metsa alla ja küngastele jäävad ka arvukad vanad asulakohad ja linnamäed. Žemaitija omapärastes külades ja linnakestes elavad inimesed on säilitanud oma kultuuripärandi, sh murdekeele, kombed ja tavad (nt vastlapäeva ja jaanipäeva tähistamine).

Pageluvioežerynotaku RūtaAntanavičiūtėphoto

E73. päev. Dengtiltis – Kurtuvėnai.

Läbi Kurtuvėnai regionaalpargi

Kurtuvėnai regionaalpark on Kesk-Leedu metsasemaid alasid. Piirkonda iseloomustab liigendatud reljeef, mis on eriti märkimisväärne Venta ja Dubysa jõgede vahel asuval Ida-Žemaitija kõrgustikul. Dengtiltisist alates siirdub Metsa matkarada Kelmė maanteele (nr 2106) ja keerab sealt 400 meetri järel vasakule. Rada tiirutab metsateedel Pageluvise ja Geluva järvede poole, teeb looke ümber Geluva, Barsukyno ja Dubuko järvede ning keerab seejärel lääne ja loode suunas, ületab tunneli kaudu A12 maantee ning jõuab avamaastikule, kus teekonda ilmestavad väikekülad. Rada möödub ringiga Dambose tiikidest ning jõuab tiigisüsteemi läänekaldal olevasse Kurtuvėnai külla. Piki P. Višinskio tänavat, mis on küla peatänav, jõuab rada päevateekonna lõpp-punkti Kurtuvėnai keskuses.


lieptasprieJuodlėsežero RūtaAntanavičiūtėphot

E74. päev. Kurtuvėnai – Šaukėnai.

Kurtuvėnai regionaalpargi loodusimed

Metsa matkarada kulgeb metsa-ja külavaheteid pidi läbi Kurtuvėnai regionaalpargi. Siin on arvukalt loodusradasid. Kurtuvėnaist viib Metsa matkarada mööda ilusat alleed külast välja, seejärel lookleb kalatiikidevahelisel külateel ja väikestel küngastel kuni jõuab taas metsa. Rada teeb tiiru ümber Vainagiai küla, kulgeb määda laudteed läbi soo ja viib Vainagiai järve kaldal asuva linnamäe juurde. Järgmised 8 km Šaukėnai linnakese suunas mööduvad väiksel metsateel. Enne linna jõudmist möödub Metsa matkarada Juodlė järvest ning siseneb siis Juodlė tänavat mööda Šaukėnai väikelinna.


IMG 0656

M75. päev. Šaukėnai – Gaulėnai.

Žemaitija kõrgustiku südames

Šaukėnai väikelinnast kulgeb Metsa matkarada Laisvė tänavat kaudu Kelmė maanteele (nr 2103), pöörab paremale, põhja poole ning pärast 2,2 km pikkust lõiku teel nr 215 keerab vasakule, Ramučiai–Užvenčio teele (nr 159). Pärast 3,5 km võtab rada suuna Beržėnai küla poole. Küla selja taha jättes lookleb Metsa matkarada 14 km pikkuselt ümbitsevate metsade ja põldude vahel kuni jõuab Ramučiai-Luokė teele (nr 2111). Liigu vaikselt, sest sel lõigul on suur tõenäosus kohata mõnd metslooma. 3,6 km pärast jõuab Metsa matkarada päevateekonna lõpp-punkti.


Šatrijospiliakalnis SigitasKazlauskasphoto2

M76. päev. Gaulėnai – Pavandenė.

Žemaitija nõidade kogunemiskohas

Sellele Metsa matkaraja lõigule jäävad Žemaitija kõrgustiku kõrgeimad künkad, sealhulgas Šatrija mägi. Maastik on väga vaheldusrikas ja künklik. Üle Žemaitija kõrgustiku viivad teed on väiksed ja käänulised ning viivad matkaja kord mäest üles, kord alla. Esimesed 2,4 km lookleb matkarada Ramučiai–Luokė teel (nr 2111), pöörab seejärel vasakule, lõunasse, tehes laia kaare ümber Šatrija mäe. Umbes 2 km hiljem jõuab rada Užmiestise külla, kus pöörab taas vasakule ja kulgeb 10 km Luokė–Užventise teel (2114). Siis keerab Metsa matkarada paremale, edelasse ning jõuab 7 km pärast Pavandenė asulasse. Kogu selle päeva lõigul vahelduvad avamaastikud metsatukkadega, moodustades nauditava mosaiikse maastiku.


Sprūdėspiliakalnis SigitasKazlauskasphoto

E77. päev. Pavandenė–Biržuvėnai.

Läbi Varniai regionaalpargi

Pavandenė külast väljub Metsa matkarada mööda teed nr 4609 loode suunas, keerab 7,5 km pärast paremale ning teeb seejärel umbes 4-kilomeetrise looke ümber metsa, kus peidab end Baltežerise järv. Kuršiai lähedal ületab matkarada Luokė–Janapolėse tee (nr 4611), laskub Virvytė jõe orgu, läbib Baltininkai küla ja ületab taas Virvytė jõe, mis on veematkajate meelispaik. Umbes 5 km pärast, olles tiirutanud Virvytė jõe paremkaldal, jõuab Metsa matkarada Biržuvėnai külla, mis asub kauni veskijärve kaldal. Kogu päevateekond kulgeb Varniai regionaalpargi vahelduvalt künklikul maastikul.


Masčioežeropakrantė SigitasKazlauskasphoto2

E78. päev. Biržuvėnai – Telšiai.

Teel Telšiaisse, Žemaitija piirkonna pealinna

Päeva esimesed 3 km mööduvad Biržuvėnai metsas. Kilomeeter enne Rudupiai külla jõudmist kulgeb Metsa matkarada Luokė–Viešvėnai teel (nr 4605), kuni pöörab paremale, loode suunas. Järgmised 11 km kulgevad põllumajandusmaastikul. Pärast Rainiai küla ühtib Metsa matkarada Telšiai suunas viiva kergliiklusteega. Linna jõudes keerab rada Kaunase tänavale ning jõuab Mastise järve kaldale. Seejärel lookleb matkarada läbi pargi, kus Zaksase mäelt avanevad kaunid vaated Mastise järve panoraamile. Lõpuks teeb Metsa matkarada looke ümber Mastise järve väikse lahesopi ja jõuab päevateekonna lõpp-punkti.


IMG 0905

E79. päev. Telšiai – Buožėnai.

Läbi Germantase maastikukaitseala

Metsa matkarada naudib mõnda aega Mastise järve põhjakalda promenaadi vaateid ning võtab seejärel suuna läände, kulgedes piki Ežero, L. Giros ja Plungėse tänavaid (kõnniteed, kergliiklusteed). Järvest u 2,5 km kaugusel keerab rada vasakule, edelasse, mis suundub mööda teed nr 4656 Lieplaukė suunas. 2,1 km pärast, Užgiriai küla lähedal keerab Metsa matkarada põhja suunas paremale ning kulgeb mööda väikseid metsateid ja laudteid läbi Germantase maastikukaitseala. Piki J. Perkovskio tänavat suundub rada Telšiai äärelinna, keerab Plungė tänavale, ületab raudtee, pöörab ringteelt paremale (Margiukų tänavale), ületab A11 maantee ning pärast 5-kilomeetrist matka külateel jõuab sihtkohta Buožėnai külas.


Plinkšiųdvarasirežeras SigitasKazlauskasphoto

E80. päev. Buožėnai – Plinkšės.

Läbi Plinkšiai metsa biosfäärikaitseala

Buožėnaist algav lõik kulgeb siksakitades põhja poole, ületades 5 km pärast Seda–Gaudikaičiai tee (nr 161) ja jõuab 2 km hiljem Pamarkija metsa. Veel 2,5 km pärast algab suurem metsamassiiv ning Metsa matkarada siirdub nüüd 7 km ulatuses Plinkšiai metsa biosfäärikaitseala territooriumile. 2 km pärast Plinkšėse küla saabub päevateekonna lõpp-punkt. Selle lõigu esimeses osas domineerib Žemaitija kõrgustiku põhjaosale iseloomulik kultuurmaastik, kuid teine osa kulgeb peamiselt metsas.


ŽemaičiųKalvarijoskryžiauskeliokoplyčios Sigi

E81. päev. Plinkšės – Žemaičių Kalvarija.

Palverännakute sihtkoha suunas

Plinkšiaist võtab Metsa matkarada läbi metsa suuna läände, kuni jõuab 2 km kaugusel asuvale Seda–Gaudikaičiai teele (nr 161). Paari kilomeetri pärast keerab rada vasakule, lõuna suunas. Järgmised 7,4 km mööduvad metsatukkadega vahelduval põllumajandusmaastikul. Bertuliaist 3,8 km kaugusel ületab matkarada Seda–Plungė (nr 164) tee. Küngastelt paistavad juba vaated palverännakute sihtkoha - Žemaičių Kalvarija – kiriku ja kabelite tornidele. Veidi enne alevisse jõudmist siseneb matkarada Žemaitija rahvusparki.


Paplatelėspažintinistakas SigitasKazlauskasph

M82. päev. Žemaičių Kalvarija – Paplatelė.

Žemaitija kõrgustiku kaunitel küngastel

Metsa matkarada väljub Žemaičių Kalvarija alevist mööda Pagardinio, Alsėdžių ja Platelių tänavaid. Umbes 6,5 kaugusel alevi keskusest jõuab rada maalilist küngastega ümbritsetud teed kaudu parkimisplatsile. Seal teeb matkarada pöörde vasakule, lõunasse, siseneb metsa ja läbib Gegrėnai arheoloogilise kompleksi. Metsast väljudes kulgeb rada Ežero tänaval, ületab mõne aja pärast Dvaro tänava, keerab Paežerėse tänavale ja jõuab 5 km pärast Žemaičių Kalvarijose teele (nr 2302). Nüüd pöörab rada taas vasakule, kergliiklusteele, kust 1,7 km järel keerab paremale. Veel 1,8 km pärast jõuab Metsa matkarada Paplatelė, kus on päevateekonna lõpp-punkt. Selle päeva teekond kulgeb tervikuna Žemaitija rahvuspargis ning pakub hea võimaluse tutvuda Žemaitija kõrgustiku loodeosa maastike ja loodusliku mitmekesisusega.


GaudupiopelkėŠeirėstake RūtaAntanavičiūtėphoto

E83. päev. Paplatelė – Plateliai.

Ümber Žemaitija rahvuspargi suurimate järvede

Esimesed 3,5 km mööduvad kaunites okasmetsades, mis katavad Žemaitija kõrgustiku nõlvu. Kuni Külma sõja muuseumini kulgeb Metsa matkarada Plokštinė tundmusrajal. Pärast muuseumi suundub rada Plokštinė tee kõrval kergliiklusteele. Plateliai järvele lähenedes laskub matkarada järvemadalikule. Teel nr 3202 (Malūno tänaval) keerab Metsa matkarada vasakule, kagu suunas ning 300 m hiljem paremale, jõudes u poole kilomeetri pärast Ilgio Ežero tänavale. Järgmise 5,5 km jooksul teeb matkarada laia kaare ümber Ilgise ja Beržorase järvede, kuni saabub Beržorase külla. Külast väljudes kulgeb tee 2 km mööda Plungėse tänavat ja jõuab seejärel Plateliai alevisse. Rada teeb nüüd hoogsa looke, siirdudes Ežero tänava ja Šeirė õpperaja kaudu Plateliai järve ranna suunas. Rannast suundub Metsa matkarada piki Ežero, Naujoji ja Žemaičių Kalvarijose tänavaid tagasi alevi keskusesse.


SalantųŠvčMergelėsMarijosėmimoįdangųbažnyčia

E84. päev. Plateliai – Salantai.

Pajūrise madaliku poole

Metsa matkarada kulgeb 6 km Plateliai–Salantai tee (nr 2302) ääres. Siit avanevad hurmavad vaated Pajūrise madalikule ja sellega piirnevale Žemaitija kõrgustiku lääneosale. Gintališkė külas keerab rada vasakule, et suunduda edelasse viivale teel nr 3216. 2,4 km pärast teeb matkarada pöörde paremale, kust rada viib metsa. Nõukogude ajal oli siin raketibaas, sellest ajast annab tunnistust ka betoonplaatidega kaetud tee. Nüüd keerab Metsa matkarada 1,4 kilomeetriks Plungė–Salantai teele (nt 169), kuni keerab vasakule. Seejärel viib rada mööda väikest külateed Salantai suunas. Alevikeskusesse kulgeb matkarada piki Žemaitėse ja M. Valančiause tänavaid. Selle päeva teekonna esimene pool möödub Žemaitija rahvuspargis, teine aga Salantai regionaalpargis.


Salantųmiestoparkas RūtaAntanavičiūtėphoto3

E85. päev. Salantai–Mosėdis.

Salantai regionaalpargis

Salantai alevist suundub Metsa matkarada mööda M. Valančiause, Padvaralio ja Ilgoji tänavaid Läti piiri poole. 100 meetrit enne teed nr 169 pöörab Metsa matkarada vasakule, külateele ning jõuab 3,5 km pärast Erlose tänavale, kust see keerab taas vasakule, lääne suunas. 400 meetri pärast on pööre paremale, põhja suunas, kust rada kulgeb Šatraminiai suunas. Šatraminiai külas käänab matkarada paremale ja ristub 2,9 km pärast Salantai–Skuodase teega (nr 169). Šaukliai külas keerab Metsa matkarada vasakule ja jõuab 3,8 km pärast Mosėdise alevisse, päevateekonna lõpp-punkti. Suurem osa selle päeva teekonnast, välja arvatud Šatraminiai ümbruses, kulgeb Salantai regionaalpargi territooriumil.


IMG 1068

E86. päev. Mosėdis–Skuodas.

Teel Läti-Leedu piirile

Mosėdise alevist kulgeb Metsa matkarada piki Salantų ja Skuodo tänavaid Skuodase, Läti-Leedu piiri lähedal asuva linnakese poole. 8 km pärast jõuab rada Salantai–Skuodase teele (nr 169), kus rada lookleb läbi põllumajandusmaastiku. Bartuva jõe orgu jõudes maastik muutub. 500 meetri pikkuselt kulgeb rada nüüd Salantai–Skuodase teel, kuni pöörab vasakule ja vonkleb järgmised 6,7 km väikestel külateedel. Skuodase linnas kulgeb matkarada Kretingose, Laisvėse ja Krantinėse tänavatel, läbib Skuodas pargi ning suundub Gedimino, Vytauto ja J. Basanavičiause tänavaid kaudu linnast välja, kuni jõuab Läti-leedu piirile.