Ziemeļgaujas mežaine.

12. posms. Zaķi - Gaujiena.

Šā Mežtakas posma ainavā pārsvarā redzamas plašas lauksaimniecības zemes un aizsargājami zālāji ar lieliem, atsevišķi augošiem lapu kokiem. Tie ir īpaši nozīmīgi daudzām ķērpju un sūnu sugām, kā arī bezmugurkaulniekiem, tai skaitā aizsargājamiem kukaiņiem – lapkoku praulgrauzim un marmora rožvabolei. Abas vaboles ir t. s. lietussarga sugas, kas liecina par šejienes dzīvotņu kvalitāti un piemērotību vairākiem simtiem citu sugu. Vietām koku sugu sastāvs ir neviendabīgs – te aug priede, bērzs, baltalksnis, egle. No putnu sugām šajā Mežtakas posmā var izdoties pamanīt vakarlēpi, svītraino, krūmu un purva ķauķi u. c.