Põhja-Gauja metsaala.

12. päev. Zaķi‒Gaujiena.

Siinses maastikus valdavad ulatuslikud põllud ja üksikute suurte lehtpuudega kaitsealused rohumaad. Sellistel puudel on eriline tähtsus paljude sambla- ja samblikuliikide jaoks, samuti selgrootutele, nt erakmesilane ja kuldpõrnikas. Mõlemad liigid on nn võtmeliigid, kelle olemasolu viitab, et elupaik sobib ka sadadele teistele liikidele. Siin kasvab palju erinevaid puuliike: mänd, kask, lepp, kuusk. Lindudest elutsevad siin öösorr, vööt-põõsalind, aed-roolind, soo-roolind jt.