Dižjūra.

4. posms. Karosta - Ziemupe.

SEE Vērts redzēt

Kurzemes zvejnieku sēta

+371 26540345

Padomju armijas karaspēka daļa

Daļa ēku ieskalotas jūrā, citas pārveidotas par savrupnamiem.

Ziemupes evaņģēliski luteriskā baznīca

Citu Kurzemes baznīcu vidū šī baznīca izceļas ar pieticīgajiem izmēriem (25 x 11m) un arhitektonisko vienkāršību, jo tai nav pat zvanu torņa. +371 26274155

Zobenzivs ekspozīcija

Izskalotā zobenzivs bija 2,08 m gara un svēra 37 kg, tās augšžokļa pagarinājums, jeb "zobens" bija aptuveni 70 cm garš. +371 29437166

N Ziemupes kadiķu audze

Apmeklējama gida pavadībā. +371 29437166

N Aužuļu liepa

Viena no dižākajām liepām Latvijā (7,65). Viena no lūzušo zaru galotnēm, ieduroties zemē, sākusi dzīt atvases, veidojot savdabīgus vārtus.