Jūrtaka - "Gājējam-draudzīgs" zīme

Kam tiek piešķirta šāda “Gājējam draudzīgs” zīme ?

Zīme tiek piešķirta tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un tūrisma informācijas centriem, kas respektē kājāmgājēju vajadzības un piedāvā tiem nepieciešamus pakalpojumus, piemēram: informāciju par maršrutu, dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, piedāvā iespēju izžāvēt slapjās mantas un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus u.c. personīgu ekipējumu.

Uz Kājāmgājējiem draudzīgu statusu var pretendēt ikviens pakalpojumu sniedzējs, neatkarīgi no tā vai tas atrodas Jūrtakas vai Mežtakas maršrutā.

Kāpēc  nepieciešama šāda “Gājējam draudzīgs” zīme?

Lai veiksmīgi realizētu kādu tūrisma produktu, iesaistītajām pusēm jāstrādā pēc līdzīgiem viesmīlības kvalitātes principiem. Zīmes “Gājējam draudzīgs” kritēriji, kuru izstrādē tika iesaistītas organizācijas ar vērā ņemamu pieredzi aktīvās atpūtas un pārgājienu rīkošanā, var kalpot par orientieri tūrisma uzņēmējiem, lai izprastu pārgājienu un dabas tūristu vajadzības un piedāvātu nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, iespēju izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes un personīgo ekipējumu, Wi-Fi savienojumu, informāciju par maršrutiem un citus.

Savukārt, ceļotājiem zīme “Gājējam draudzīgs” ļauj atpazīt tūrisma pakalpojumu sniedzējus, kuri saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības. Šāda atpazīstamības zīme izveidota, reaģējot uz pieaugošo pārgājienu tūrisma popularitāti un iedvesmojoties no citu valstu pieredzes. Zīmei “Gājējam draudzīgs” var pieteikties tūrisma uzņēmēji Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, un zīmei visās Baltijas valstīs ir vienota vizuālā identitāte.

Vairāk iespējams uzzināt informatīvajos materiālos

Kas ir zīme „Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly”?