Jūrtakas jaunumi

Jūrtakas jaunumi Latvijas Facebook vietnē

Jūrtakas jaunumi Igaunijas Facebook vietnē

Jūrtakas jaunumi Lietuvas Facebook vietnē

DARBSEMINĀRS "Mežtakas" un "Jūrtakas" pieejamības uzlabošanai un pārgājieni / 7.-8. novembris
Pārgājienu entuziastu kopiena turpina augt, tādēļ Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” nākusi klajā ar iniciatīvu padarīt garās distances pārgājienu maršrutus “Mežtaka” un “Jūrtaka” pieejamākus dažādām sabiedrības grupām, iekļaujot ģimenes ar maziem bērniem, seniorus, cilvēkus ar pārvietošanās grūtībām vai citiem ierobežojumiem. Sadarbībā ar šo sabiedrības grupu organizācijām un projekta partneriem no Latvijas un Igaunijas, tiks izstrādāti vides pieejamības risinājumi, dodot iespēju baudīt pārgājienu pieredzi plašākam sabiedrības lokam.

DARBSEMINĀRS "Mežtakas" un "Jūrtakas" pieejamības uzlabošanai un pārgājieni
7. novembrī Zvejniekciema kultūras namā Saulkrastu novadā notiks darbseminārs, kurā dalībnieki no Norvēģijas, Anglijas, Itālijas, Igaunijas un Latvijas dalīsies praktiskā pieredzē un risinājumos pārgājienu vides pieejamības uzlabošanai dažādām sabiedrības grupām. Norvēģijas Pašvaldību savienības pārstāvis stāstīs par to, kā pašvaldībās plāno un īsteno teritoriju pieejamību. Seminārā piedalīsies arī pārstāvis no Eiropas garo distanču pārgājienu asociācijas. Šī organizācija 2023. gadu ir pasludinājusi par garo distanču pārgājienu maršruta E9 gadu, īpaši to popularizējot. Jūrtaka ir E9 daļa Baltijas valstīs. Pēc prezentācijām un diskusijām 7. novembra vakarā dalībnieki dosies pārgājienā Jūrtakas posmā Saulkrastos. Savukārt, 8. novembrī paredzēts pārgājiens posmā no Lilastes līdz Carnikavai, kur projekta ietvaros tiks izveidots pārgājienu vides pieejamības risinājums cilvēkiem ratiņkrēslos. Pārgājienā tiek aicināts ikviens interesents, īpaši dalībnieki no projektā iekļautajām mērķa grupām, lai kopīgi izzināto šo grupu vajadzības vides pielāgošanai.

>>> Darbsemināra un pārgājienu programma (angļu valodā, PDF): https://www.celotajs.lv/g/www/news/2023/Accessible_hiking_workshop_Nov-7-8-2.pdf
Pasākuma darba valoda - angļu ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Reģistrēšanās līdz 1. novembrim aizpildot reģistrācijas anketu: https://forms.gle/BwcPc8dt5jgcuAcH7

Šī aktivitāte tiek veikta kā daļa no projekta "Mežtakas un Jūrtakas pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām” (EE-LV00013). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Interreg Igaunija-Latvija programmas 2021-2027 finansiālu atblastu. Šī preses ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

8. novembrī visi interesenti aicināti "Jūrtakas" pārgājienā no Lilastes līdz Carnikavai, ~9 km.

Dalība bez maksas, pieteikšanās pārgājienam līdz 1. novembrim aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/jEc4c2NnY5Ca1zEB8

Pēc noietiem 4,5 kilometriem sasniegsim Latvijas skaistākās un garākās upes - Gaujas ieteku jūrā. Gaujas upes grīva ir nozīmīga putnu ligzdošanas un zivju barošanās vieta, tādēļ no 1. maija līdz 31. jūlijam upes kreisajā krasta teritorija ir sezonāls dabas liegums. Savukārt, rudenī teritorija ir pieejama un tieši tāpēc rudens ir īpaši piemērots laiks "Jūrtakas" pārgājieniem šajā posmā.

Pie Gaujas ietekas jūrā, šoreiz neturpināsim ceļu pa ierasto "Jūrtakas" maršrutu, bet šķērsosim Gauja vietējā zvejnieka Artūra Jākobsona laivā "Sarnikau". Artūrs mūs arī pacienās ar slavenajiem Carnikavas nēģiem. Gauja ir viena no 3 Latvijas upēm, kurā tiek ķerti ņēģi.

Pārceļoties pāri Gaujai, turpināsim pārgājienu līdz Carnikavas pludmalei (~2km). Ceļu turpināsim pa Carnikavas promenādi (1,8 km), lai sasniegtu pilsētu. Šo promenādes daļu, projekta ""Mežtakas" un "Jūrtakas" pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām" plānots padarīt pieejamāku cilvēkiem ratiņkrēslos. Promenādei pienākošās takas tiks pielāgotas, lai promenādi sasniegtu arī cilvēku ratiņkrēslos.

Pēc promenādes mēs dosimies uz Carnikavas Novadpētniecības centru (0,5 km), kur pārgājienu noslēgsim ar ekskursiju, kopīgām pusdienām un sarunām kā pārgājienu takas padarīt pieejamākas dažādām sabiedrības grupām. No Carnikavas tiks organizēts transports auto šoferiem atpakaļ pie savām automašīnām Lilastē.
 

Pārgājiens papildina 7. novembra darbsemināru ""Mežtakas" un "Jūrtakas" pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām". 
Seminārā prakstiskā pieredzē un vides pieejamības risinājumos dalīsies eksperti no Norvēģijas, Apvienotās Karalistes, Itālijas, Igaunijas un Latvijas. Runātāju vidū pārstāvētas dažāda tipa organizācijas - Norvēģijas Pašvaldību Savienība, Itālijas Tūrisma Federācija, Igaunijas Kamera Cilvēkiem ar invaliditāti, Apvienotās Karalistes pārgājienu asociācija un Eiropas garo distanču pārgājienu asociācija.
Programma un sīkāka informācija: https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1288

Šī aktivitāte tiek veikta kā daļa no projekta "Mežtakas un Jūrtakas pārgājienu taku pieejamības uzlabošana dažādām sociālajām grupām” (EE-LV00013). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Interreg Igaunija-Latvija programmas 2021-2027 finansiālu atblastu. Šī preses ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Conference. TRAILS: GOOD FOR HIKERS. GOOD FOR COMMUNITIES. GOOD FOR ECONOMY.

The conference will highlight advantages of hiking in a more comprehensive meaning, presenting it not only as an outdoor activity or an alternative way of travel, but also as a tool to attract travellers, strengthen communities along the trails and foster local entrepreneurs, thus contributing to the prosperity of the society concerned. Panel discussion in the afternoon will invite to hear out hikers from Estonia, Latvia and Lithuania sharing their experience and exchange views on Forest trail and Coastal route in Latvia and Lithuania.

>>> CONFERENCE PROGRAM (PDF)

>>> REGISTRATION LINK

 

Jūrtakas projekta noslēguma konference un oficiālā E9 maršruta atklāšana Baltijā!

13.-14. septembris, 2019

Jūrtaka ir garās distances pārgājienu maršruta E9 daļa gar Baltijas jūras piekrasti. Maršruta kopējais garums ir 1200 kilometri, no kuriem 580 kilometri ir Latvijā, bet 620 kilometri – Igaunijā. Maršruta nosaukums latviešu valodā ir “Jūrtaka”, bet igauņu valodā - “Ranniku matkarada”. Maršrutā ir iekļauti vairāk kā 500 dabas, kultūras un vēstures objekti un tā ir pieejama visiem. Maršruta veikšanai ir nepieciešamas 60 dienas, bet to var veikt arī pa daļām. Jūrtaka ir gatava, to jau aktīvi izmanto gan vietējie, gan ārzemju ceļotāji. Tagad ir Tava kārta pievienoties!
Jūrtakas projekts ir noslēdzies, un tagad varam svinēt tā panākumus, redzēt, kur mēs atrodamies Eiropā, un dalīties savā pieredzē. Tu esi laipni aicināts pievienoties noslēguma konferencei 13. septembrī un kopīgam pārgājienam piekrastē 14. septembrī (~14 km).

Reģistrēšanās pasākumamhttps://forms.gle/XaAHwsRGSDai2kjM7

Pasākuma programma: Hiking_Programm.pdf

Kontaktpersonas:

Tõiv Jõul
Project Manager
NGO West-Estonia Tourism
toivj@hotmail.com
+372 5650 0727
Rūta Rulle
projektu asistente
Lauku Ceļotājs, Latvija
ruta@celotajs.lv
+371 26433316

Programma:

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.