Dižjūra.

4. posms. Karosta - Ziemupe.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 22 km

Ilgums: 8 – 10 h

Starts: Karostas Ziemeļu mols, iepretim

Finišs: Ziemupes pludmale, iepretim 

Maršruta gaita: Karosta – Saraiķu muiža – Ziemupe

Ceļa segums: Smilšaini, oļaini liedagi, krastmalas takas, vietām mīksta, saskalota smilts, dažviet – akmeņi, krasta aizsargbūves pret noskalošanu.

Grūtības pakāpe:  - 

Šķēršļi: Fortifikāciju paliekas jāapiet pa meža takām vai vējatplūdu laikā pa liedagu. Cietokšņa kanāls, mazās upītes, strauti un grāvji mazūdens periodā ir pārbrienami. Liepājas attīrīšanas iekārtām var paiet garām pa liedagu. Ja ir spēcīgs vējš no jūras puses, Cietokšņa kanālu un Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas var apiet pa Lībiešu un Viestura ielu (~ 2,5 km). Krasta aizsargbūve (betona bluķi) iepretim Saraiķiem apejama pa liedagu vai stipra vēja laikā pa bluķiem.

Bīstamas vietas: Fortifikāciju apkaimē ir jāievēro personīgā drošība. Tās ir jūras noskalotas un nav labiekārtotas. Nav ieteicams brist pa jūru, kur ir asi un bīstami zemūdens priekšmeti.

Der zināt! Celt teltis un kurināt ugunskurus drīkst tikai šim nolūkam paredzētās atpūtas vietās.

Uz Saraiķiem nav publiskas izejas vietas no jūras (privātīpašumi). No Karostas līdz Ziemupei krasta tuvumā nav veikalu un ēdināšanas vietu.

Šķēdes poligona teritorijā atļauta pārvietošanās tikai pa pludmali.