Mazjūra.

16. posms. Kolka - Ģipka.

SEE Vērts redzēt

Melnsils

Pēdējais ciems lībiešu jūrmalas apdzīvoto vietu virtenē Ziemeļkurzemē, kur 20.gs. vidū vēl dzīvoja lībieši.19.gs. visas sētas gar Rīgas jūras līča pusi no Zēņiem (apmēram 3 kilometrus no Kolkas uz Melnsila pusi) līdz pat Melnsilam sauca par Krustes ciemu. Tagad šo vietu iezīmē vairāku apdzīvotu vietu nosaukumi: Uši, Ēvaži, Aizklāņi un Melnsils. Baķupītes kreisajā krastā uz augstas kāpas Melnsilā bijusi jūras laupītāja Trommeļa pils.

Pūrciema Baltā kāpa

20 m augsta kāpa, tās apskatei izveidota 900 m gara taka gar Pilsupītes krastiem.

Ģipkas evaņģēliski luteriskā baznīca

Bija laiks, kad baznīca kalpoja arī par navigācijas objektu kuģu atrašanās vietas noteikšanai. Baznīcas tornī apskatāma ekspozīcija "Ģipkas baznīcas stāsts". +371 29212933, 29432899