Dižjūra.

14. posms. Sīkrags - Saunags.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 16 km

Ilgums: 5 – 7 h

Starts: Sīkragā , iepretim pludmalei

Finišs: Saunaga centrs

Maršruta gaita: Sīkrags – Mazirbe – Košrags – Pitrags – Saunags

Ceļa segums: Smilšaini liedagi, meža ceļi un ceļi ar grants segumu. Mazirbē – asfalts.

Grūtības pakāpe: 

Šķēršļi: Mazirbes upīte mazūdens periodā ir pārbrienama (~ 0,5 km attālumā no jūras – tilts).

Bīstamas vietas: Nav

Der zināt! Celt teltis un kurināt ugunskurus drīkst tikai šim nolūkam paredzētās atpūtas vietās.

Mazirbē ir vienīgais veikals posmā no Ventspils līdz Kolkasragam. Maršruts iet cauri Slīteres Nacionālajam parkam.

Alternatīvas: Posmu starp Mazirbi un Saunagu var veikt arī pa pludmali. Spēcīgi gājēji var vienā dienā apvienot šo ar nākamās dienas posmu un beigt Kolkasragā.