Dižjūra.

14. diena. Sīkrags - Saunags.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 16 km

Ilgums: 5 – 7 h

Starts: Sīkragā , iepretim pludmalei

Finišs: Saunaga centrs

Maršruta gaita: Sīkrags – Mazirbe – Košrags – Pitrags – Saunags

Ceļa segums: Smilšaini liedagi, meža ceļi un ceļi ar grants segumu. Mazirbē – asfalts.

Grūtības pakāpe: 

Šķēršļi: Mazirbes upīte mazūdens periodā ir pārbrienama (~ 0,5 km attālumā no jūras – tilts).

Bīstamas vietas: Nav

Der zināt! Mazirbē ir vienīgais veikals posmā no Ventspils līdz Kolkasragam. Maršruts iet cauri Slīteres nacionālajam parkam.

Alternatīvas: Posmu starp Mazirbi un Saunagu var veikt arī pa pludmali. Spēcīgi gājēji var vienā dienā apvienot šo ar nākamās dienas posmu un beigt Kolkasragā.