Dižjūra.

12. posms. Oviši - Miķeļtornis.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 18 km

Ilgums: 6 – 8 h

Starts: Ovišu bāka

Finišs: Miķeļtorņa centrs pie luterāņu baznīcas

Maršruta gaita: Oviši – Lūžņa – Miķeļtornis

Ceļa segums: Galvenokārt plaši, smilšaini liedagi, ar nelieliem oļu piejaukumiem

Grūtības pakāpe:

Šķēršļi: Mazi strauti (valki), kas mazūdens periodā ir pārbrienami.

Bīstamas vietas: Bijusī padomju militārā bāze Lūžņā.

Der zināt! Celt teltis un kurināt ugunskurus drīkst tikai šim nolūkam paredzētās atpūtas vietās.

Lūžņas (Lūžupe) grīva iepretim Lūžņas ciemam ir sezonas liegums. Laikā no 01.04. – 15.07. ir aizliegta uzturēšanās tā teritorijā. Jūrtaka šeit nogriežas uz Lūžņas ciemu. Ir jāiziet tam cauri un vietā, kur grants ceļš nogriežas uz dienvidiem (uz P124 autoceļu), ir jāpagriežas pa kreisi un cauri bijušai militārajai bāzei jādodas atpakaļ uz pludmali (sekojiet Jūrtakas marķējumam) Miķeļtorņa virzienā. No Ventspils (Pārventas) līdz Mazirbei nav pārtikas veikalu.

Alternatīvas: Lūžņu un Miķeļtorni 4,5 km garumā savieno mazi meža ceļi, kurus var izmantot stipra vēja laikā.