METSA MATKARADA on Riiast Tallinna kulgev kaugmatkarada, mis läbib mõlema riigi metsasemaid alasid ja kolme rahvusparki.

MATKARADA jaguneb 50 ühepäevaseks lõiguks, iga lõik on u 20 km pikk. Rajalõigud on erineva raskusastmega, seega saab igaüks endale valida sobivaima.

METSA MATKARADA on osa rahvusvahelisest Euroopa pikamaarajast E11.

Läänemere Metsa Matkarada alles arendatakse, raja märgistamine on kavandatud 2020. aasta suveks.

 

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.