Matsalu rahvuspark ja saared.

46. päev. Haeska - Puise.

Praktiline info

Pikkus: 23 km

Ajakulu: 8–10 tundi

Algus: Haeskas, linnuvaatlustorni kõrval 

Lõpp: Puise ninas 

Marsruut: Haeska – Sinalepa – Tuuru – Põgari-Sassi – Puise – Puise nina.

Teekate: Asfalt- ja kruusateed

Raskusaste: 

Takistused: Puuduvad

Ohud: Autoteedel ning väiksematel kitsastel ja käänulistel külavaheteedel tuleb liigeldes olla ettevaatlik ning järgida ohutusnõudeid.

Tähelepanu! Matkatee kulgeb läbi Matsalu rahvuspargi. Lindude rände ajal tuleb püüda rannikul ja niitudel puhkavaid linde võimalikult vähe häirida. Sellel lõigul ei ole kauplusi (lähim asub Panga külas) ega toitlustusasutusi.

Täiendavad võimalused: Kildeva ja Puise nina vahel kulgeb Matsalu rahvuspargi matkarada: Tuurust saab läbi Koidu matkata Kildevasse, vaadata linnuvaatlusplatvormi ja siis suunduda mööda Matsalu lahe serva, nimetatud rada pidi Puise ninale (põhimarsruudile tuleb lisaks 3–4 km).