Ranniku matkarada Projekt

Läänemere ranniku matkarada Eestis, Lätis ja Leedus

Tallinnast Riiga ja Riiast Nida külani Läti-Poola piiril kulgev Ranniku matkarada on välja arendatud EST-LAT programmi projekti nr 22 “Läänemere ranniku matkarada Eestis ja Lätis" raames. Leedu on praegu ainus auk Euroopa kaugmatkateel E9. Projekti LLI-448 “Metsa matkaraja arendamine Lätis ja Leedus ning Ranniku matkaraja pikendamine Leedus” abil pikendatakse Ranniku matkarada piki Leedu rannikut ning kõiki kolme Baltimaad läbiva Ranniku matkaraja kogupikkuseks saab olema 1419 km.

Coastal Hiking Route along the Baltic Sea Coastline in Latvia and Estonia (ESTLAT22)

Projekti juhtpartner
Lauku Ceļotājs
Country Tourism Association of Latvia, Läti
Projektipartnerid
Kurzemes Plānošanas reģions
Kurzeme Planning Region, Läti
Saulkrastu novada pašvaldība
Saulkrasti municipality, Läti
MTÜ Eesti Maaturism
Estonian Rural Tourism Organization, Eesti
Lääne-Eesti Turism,
NGO West Estonia, Eesti
web: www.westestonia.ee, email: info@westestonia.ee
Vidzemes Tūrisma asociācija
Vidzeme Tourism Association, Läti
web: www.vidzeme.com, email: info@vidzeme.com
Carnikavas novada pašvaldība
Carnikava municipiality, Läti
web: www.carnikava.lv, email: dome@carnikava.lv
Salacgrīvas novada pašvaldība
Salacgriva municipiality, Läti
web: www.salacgriva.lv, email: dome@salacgriva.lv

Metsa matkaraja arendamine Lätis ja Leedus ning Ranniku matkaraja pikendamine Leedus (LLI-448)

LLI-448 "Development of Forest trail In Latvia and Lithuania and expanding the Baltic Coastal Hiking route in Lithuania" is implemented with 669 888.76 euros co-funding from the European Regional Development Fund.
Projekti juhtpartner
Kauno regiono plėtros agentūra
Kaunas Regional Development Agency, Leedu
web: krda.lt, email: info@krda.lt
Projektipartnerid
Lauku Ceļotājs
Country Tourism Association of Latvia, Läti
Lietuvos kaimo turizmo asociacija
Lithuanian countryside tourism association, Leedu
Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Zemaitija National Park Directorate, Leedu
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija
Kursiu Nerija National Park Directorate, Leedu
Kurzemes Plānošanas reģions
Kurzeme Planning Region, Läti
Kuldīgas novada pašvaldība
Kuldiga District Municipality, Läti