Läänemeri.

14. päev. Sīkrags - Saunags.

Praktiline info

Pikkus: 16 km

Ajakulu: 5–7 tundi

Algus: Sīkragsis , ranna vastas

Lõpp: Saunagsi keskuses

Marsruut: Sīkrags – Mazirbe – Košrags – Pitrags – Saunags

Teekate: Liivased rannaalad, metsa- ja kruusateed. Mazirbes asfalt.

Raskusaste: 

Takistused: Mazirbe jõest saab madala veetasemega jalgsi läbi kahlata (0,5 km kaugusel rannast on ka sild).

Ohud: Puuduvad

Tähelepanu! Telkida ja lõket teha tohib ainult selleks ettenähtud ettevalmistatud kohtades.

Ainuke kauplus Vetspilsi – Kolka neeme vahelisel lõigul asub Mazirbes. Matkatee kulgeb läbi Slītere rahvuspargi.

Täiendavad võimalused: Mazirbe ja Saunagsi vahelise lõigu võib läbida ka mööda supelranda. Võimekamad matkajad võivad selle lõigu ühendada järgmise päeva marsruudiga, lõpetades Kolka neemel.