Loode-Eesti pankrannik ja joad.

54. päev. Vihterpalu - Padise.

Vihterpalu - Padise Seitse sajandit püsinud kirik ja klooster

Ranniku matkaraja Vihterpalu – Padise lõik keerab sisemaa poole, sest Kurkse väina lõunakaldal on palju märgalasid. Suurem osa sellest rajalõigust kulgeb läbi vähese asustusega metsamassiive (mööda RMK Peraküla – Aegviidu – Ähijärve matkateed), põigates vahel mõnda külasse või lagendikule.

M