Žemaitijas etnogrāfiskais regions.

85. posms. Salantai – Mosėdis.

Salantai reģionālā parka (Salantų regioninis parkas) ainavu veido Erlas, Minijas un Salantas upju senielejas, kas izteikti atklātajam apvidum piešķir savdabīgumu. Parka teritorijā atrodas Lietuvā lielākais kadiķu mežs. Kadiķu audzes, kurās redzami ledāja atstātie laukakmeņi, ir raksturīgas tikai šim reģionālajam parkam. Akmeņi neparastā veidā ir eksponēti Mosēdes pilsētiņā un Vilius Orvidas saimniecībā pie Salantiem. Kopumā parkā konstatētas 570 augu sugas un 793 dzīvnieku, t.sk., bezmugurkulnieku sugas. Parka apmeklētāju centrs atrodas Salantos. Salantos un apkaimē ir saglabāts vietējais dialekts, tiek svinēti vasaras saulgrieži, bet vecākās paaudzes iedzīvotāji reliģisku svētku laikā pulcējas pie kapelām un dzied t.s. Gegužinė lūgšanas.