Žemaitijas etnogrāfiskais regions.

85. posms. Salantai – Mosėdis.

SEE Vērts redzēt

Salantu pilsētas parks

Bijušais Salantu muižas parks, viens no lielākajiem Kretingas rajonā. Atrodas gleznainajā Salantas upes krastā, kas ir vērtīgs tā bioloģiskās daudzveidības dēļ.

Salantu kastaņa

Lietuvas resnākā kastaņa, valsts aizsargāts dabas piemineklis, kas atrodas Salantu pilsētas parkā.

Alkos alkakalnis

Kalns, kas Erlas un Alkupes upju satekā veidojies ledus laikmetā. Leģendām apvītais nosaukums liek domāt, ka šeit bijusi pagānu svētnīca.

Šatramiņu Sv. Jaunavas Marijas kapela

Koka baznīca–kapela, celta 18. gs.

Šaukļu dabas taka (Šauklių riedulynas)

Iespaidīga teritorija, viena no lielākajām Lietuvā, kur 79 ha platībā vienmērīgi izvietoti laukakmeņi, teritorija izceļas ar unikālo, tundrai līdzīgo ainavu. Tajā ir izveidota dabas taka ar skatu torni. Dabas aizsardzības nolūkos šeit tika ievests muflonu ganāmpulks.

Šaukļu senā kulta vieta

Šaukļu senajā kulta vietas kompleksā ietilpst Šaukļu senās kulta vietas akmens ar plakanu dibenu. Akmens ir bijušā pagānu tempļa altāris.

Mosēde (Mosėdis)

Viena no vecākajām pilsētiņām Žemaitijā, saukta arī par "Akmeņu galvaspilsētu". Atrodas pie Bartuvas upes, Salantu reģionālajā parkā. Pilsēta ir slavena ar savu laukakmeņu muzeju, ko 1957. g. sāka veidot šeit dzīvojošais ārsts Vaclovs Ints.

Bārtas upe (Bartuva)

Upe ietek Liepājas ezerā, kas savienots ar Baltijas jūru.

Vaclova Inta Akmeņu muzejs

Unikāls muzejs ar akmeņu lauka ekspozīciju, kā arī retu koku un augu kolekciju. Atjaunotajā ūdensdzirnavu ēkā ir ierīkota akmeņu ekspozīcija. Muzejā izstādīta vairāk nekā 150 tūkst. akmeņu kolekcija. Tel.: +370 44051124

Mosēdes izziņas taka

Ap 3,5 km gara taka ap Mosēdes dīķi. Tā sākas pie V. Inta Akmeņu muzeja un beidzas pie Mosēdes pilskalna. Iepazīstina ar pilsētas slavenajām vietām. Blakus ierīkota atpūtas zona.