Hāpsala un piekrastes zviedru ciemati.

51. posms. Riguldi - Dirhami.

SEE Vērts redzēt

Rostas (Roosta) pludmale

Smilšaina pludmale, populāra peldvieta, vairākas aktīvās atpūtas iespējas.

Roslepas (Rooslepa) kapličas drupas un kapsēta

Roslepas kapličas drupas un kapsēta tiek datētas ar 17. gadsimtu. Atrodas aptuveni 1 km iekšzemē.

N Roslepas pludmale un brekčijas

Pludmalē esošie akmeņi šeit nonākuši Neugrundas meteorīta krātera eksplozijas rezultātā.

Dirhami osta un pludmale

Vasaras mēnešos aktīva jahtu piestātne, bet ziemā – rosīga zvejas un preču kuģu osta.

N Osmusāre (Osmussaar)

Salai ir interesanta zviedru laika un militārā vēsture, kā arī valdzinoša piekrastes daba. Osmusāre ir lieliski piemērota pārgājieniem. Šeit ir arī 9 km gara pārgājienu taka. Tā sākas pie Dirhami ostas.