Vidzemes piekraste.

29. posms. Tūja - Svētciems.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 24 km

Ilgums: 8 – 10 h

Starts: Tūja pirms Zaķupītes ietekas, blakus 

Finišs: Svētciems pie Svētupes grīvas, iepretim kempingam „Vējavas” (maksas )

Maršruta gaita: Tūja – Ķurmrags – Meleki – Vitrupe – Šķīsterciems – Lāņi – Svētciems

Ceļa segums: Akmeņaini liedagi, zāļaini/niedraini piekrastes posmi (pirms Svētupes), ceļš ar grants segumu, asfalts, meža ceļi, vietām saskalotas aļģes („jūrasmēsli”).

Grūtības pakāpe: 

Šķēršļi: Zaķupītes ietekai mazūdens periodā var pārbrist pāri (apkārtceļš pa Jūras un Liedaga ielu Tūjā, tilts - 0,8 km). Vitrupi var apiet pa tiltu (0,5 km no jūras). Palu laikā augsts līmenis var būt Kurliņupē (tilts – 0,9 km no jūras). Pirms Svētupes ietekas sākas Reisa niedrājs.

Bīstamas vietas: Smilšakmens atsegumi sastāv no irdena un nenoturīga materiāla, tādēļ tiem nav droši tuvoties no augšas, apakšas un līst viļņu izskalotajās alās.

Der zināt! Ar aļģēm apaugušie akmeņi ir slideni. Daudzi akmeņi ir „kustīgi”. Nepieciešami piemēroti (slēgta tipa) apavi, nūjas atbalstam.

Alternatīvas: Starp Tūju un Melekiem pa krasta augšdaļu ar pārtraukumiem stiepjas meža ceļš, kuru var izmantot stiprāka vēja laikā. Pa to iet ir vieglāk, nekā pa akmeņaino liedagu. Meža ceļš savieno arī Šķīsterciemu ar Svētciemu (ceļmalās jāuzmanās no brīvi klaiņojošiem suņiem).