Vidzemes piekraste.

28. posms. Lauči - Tūja.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 15 km

Ilgums: 5 – 7 h

Starts: Lauči. Netālu no jūras krasta - 

Finišs: Tūja pirms Zaķupītes ietekas, blakus 

Maršruta gaita: Lauči – Lembuži – Tūja

Ceļa segums: Grants, smiltis, dažāda lieluma akmeņi, oļi.

Grūtības pakāpe: 

Šķēršļi: Liepupe mazūdens periodā ir pārbrienama (tilts 0,7 km attālumā no ietekas). Pārējās urgas (strauti) ir brienami.

Bīstamas vietas: Smilšakmens atsegumi sastāv no irdena un nenoturīga materiāla, tādēļ tiem nav droši tuvoties no augšas, apakšas un līst viļņu izskalotajās alās.

Der zināt! Ar aļģēm apaugušie akmeņi ir slideni. Daudzi akmeņi ir „kustīgi”. Nepieciešami piemēroti (slēgta tipa) apavi, nūjas atbalstam.

Alternatīvas: Starp Lembužiem un Tūju pa krasta augšdaļu iet neliels meža ceļš (2,5 km), ko var izmantot stipra vēja laikā. Spēcīgi gājēji šīs dienas posmu var apvienot ar iepriekšējās un sākt Saulkrastos.