Mazjūra.

18. posms. Kaltene - Mērsrags.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 24 km

Ilgums: 8 – 10 h

Starts: Kaltenes luterāņu baznīca

Finišs: Mērsraga tūrisma informācijas centrs, 

Maršruta gaita: Kaltene – Valgalciems – Upesgrīva – Mērsrags

Ceļa segums: Kaltenes – Valgalciema apkaimē – akmeņaini un ar jūraszālēm saskaloti līči, daudzviet niedrāji un ar bagātīgu veģetāciju (pāri cilvēka galvai) klāta krastmala. Pie Valgalciema ir smilšaini – akmeņaini liedagi, liedagi ar granti, vietām - māls. Upesgrīvas apkaimē liedagus klāj smilts un grants (smalka). Mērsragā īss ceļa posms asfaltēts, tālāk – piekrastes pļavas (takas).

Grūtības pakāpe: Līdz Valgalciemam , no Valgalciema līdz Mērsragam 

Šķēršļi: Dažviet – liedaga sašaurinājumi (vējuzplūdu laikā), kuriem var apiet apkārt. Mazie valki (strauti) un Grīva (tilts 0,4 km attālumā no jūras) mazūdens periodā ir pārbrienami. Mērsraga pļavās pa dēļu laipu jāšķērso grāvis.

Bīstamas vietas: Pa akmeņaino krastmalu jāiet uzmanīgi, jo akmeņi var būt mitri, slideni (apauguši ar jūraszālēm) un kustīgi.

Der zināt! Celt teltis un kurināt ugunskurus drīkst tikai šim nolūkam paredzētās atpūtas vietās.

Stipra ZA un A vēja laikā vietām šauro liedagu var apskalot viļņi. Tad gājienam jāizvēlas alternatīvās meža takas vai piekrastes ceļi. Daudz izskalotu un pūstošu aļģu. Jābūt piemērotiem (slēgta tipa, mitrumizturīgi) apaviem, vēlamas nūjas atbalstam. Noderēs tālskatis putnu vērošanai.

Alternatīvas: Starp Valgalciemu un Upesgrīvu pa mežu ~ 3 km garumā līdztekus jūrai iet takas. Upesgrīvu un Mērsragu ~ 6 km garumā savieno meža ceļš un takas, kas izmantojamas stipra vēja laikā.