Mazjūra.

17. posms. Ģipka - Kaltene.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 20 km

Ilgums: 7 – 9 h

Starts: Ģipka

Finišs: Kaltenes luterāņu baznīca

Maršruta gaita: Ģipka – Žocene – Roja – Kaltene

Ceļa segums: Līdz Rojai – g.k. smilšaini liedagi, kuros īsi pirms pilsētas parādās niedraini – zāļains krasts. Tālāk – meža ceļš, Rojā – asfalts. Aiz Rojas – ceļš ar grants segumu un liedags ar dažāda izmēra akmeņiem, smiltīm, granti, kā arī zāļaini krastmalas posmi. Kaltenē – ceļš ar grants segumu.

Grūtības pakāpe: Līdz Rojai  , starp Roju un Kalteni 

Šķēršļi: Dažviet – liedaga sašaurinājumi (vējuzplūdu laikā), kuriem var apiet pa tuvējo ceļu. Mazie valki (strauti) mazūdens periodā ir pārbrienami.

Bīstamas vietas: Celt teltis un kurināt ugunskurus drīkst tikai šim nolūkam paredzētās atpūtas vietās.Pa akmeņaino krastmalu jāiet uzmanīgi, jo akmeņi var būt mitri, slideni (ar jūraszālēm apauguši) un kustīgi.

Der zināt! Celt teltis un kurināt ugunskurus drīkst tikai šim nolūkam paredzētās atpūtas vietās.

Stipra ZA un A vēja laikā vietām šauro liedagu var apskalot viļņi. Tad gājienam jāizvēlas meža takas vai piekrastes ceļi. Jābūt piemērotiem (slēgta tipa) apaviem, vēlamas nūjas atbalstam.