Veclaicene Forestland / Veclaicene miškas.

Atkarpa 15. Ape – Paganamaa – Korneti – Latvijos ir Estijos siena.

Įvairiuose miško medynuose (pušis, beržas, eglė, alksnis, drebulė ir kt.) auga saugomos paukščių rūšys, tokios kaip tetervinas ir pelėda. Taip pat buvo pastebėtos įvairios šikšnosparnių rūšys. Pro Dauškānus Miško takas vingiuoja per saugomo kraštovaizdžio teritoriją „Veclaicene“, kuri buvo sukurta siekiant išsaugoti ir saugoti Šiaurės Vidžemės kultūrinį kraštovaizdį ir gamtos paveldą. Korneti-Peļļi gamtos rezervatas svarbus daubų šlaitų miškų ir borealinių (šiaurinių) miškų apsaugai. Jai būdingi spygliuočių, mišrūs ir plačialapiai miškai, dideli tręštų pievų plotai.