Veclaicene Forestland.

Atkarpa 14. Trapene - Ape.

Trapene - Ape Towards Ape, where witches used to reside on the banks of Vaidava River

Pirmieji 6 kilometrai Miško tako veda P44, kol pasuka į šiaurę keliu Ādams–Ape. Likus 4 km iki Rygos–Pskovo greitkelio (A2), Miško takas eina per nuostabų, tankų mišką, kuris rudenį yra populiari vieta uogauti ir grybauti. Už magistralės Ryga–Pskovas Miško takas driekiasi žemės ūkio paskirties žemėmis, kol, kirsdamas buvusią siaurojo geležinkelio liniją Ape–Valka, pasiekia vieno mažiausių Latvijos miestelių Apės centrą.

E