Peipsi järve kallas.

23. päev. Mehikoorma‒Lääniste.

Mehikoorma juures on Peipsi järve kõige kitsam, väiksem ja sügavam osa, Lämmijärv. Tee viib läbi hajakülade, metsaseim rajalõik on Järvselja piirkonnas. Järvseljal asub Eesti vanim metsakaitseala, n.-ö. ürgmetsa kvartal (kaitse all aastast 1924). Siinse ümbruskonna metsades on saanud teadmisi ja praktikat mitu põlvkonda Eesti metsateadlasi ja -majandajaid. Metsanduslikud katsed ja uurimised toimuvad Järvseljal seniajani. Siinsed metsad on muldade erinevast niiskusest tingituna eritüübilised.