Peipsi järve kallas.

33. päev. Remniku‒Kuremäe.

Remniku‒Kuremäe Läbi Alutaguse, Eesti noorima rahvuspargi

Siit alates kulgeb metsa matkarada läbi Eesti noorima rahvuspargi, 2018. aastal asutatud Alutaguse rahvuspargi, mis koosneb mitmest lahustükist. Rahvuspargi peamine kaitse-eesmärk on Eesti suurima okasmetsaala ja soomaastike kaitse. See on Kirde-Eesti hõredamalt asustatud piirkondi.

H