Põhja-Gauja metsaala.

13. päev. Gaujiena‒Trapene.

Gaujienast edasi kulgeb metsa matkarada mitmete suurte soode vahel: siin laiuvad Melnsala, Sloka, Kaulezeri ja Tetersala sood, mille keskel asub Pariis (endine mõisnik armastas oma karjuste majad nimetada Euroopa suurlinnade järgi). Sageli näeb siin tiirutamas hiireviud ja teisi röövlinde. Siin asuvad arvukad olulise kaitsetähtsusega elupaigad: rabad, sood, vanad okasmetsad, vanad laialehised segametsad. Trapene lähedal kasvab kaitsealune lehiseallee, kus paljud puud on muljetavaldavalt suured. Allee on eriliselt tähtis putukaliikide mitmekesisuse seisukohast.