Gauja Rahvuspark.

7. päev. Cēsis‒Caunītes.

Alustuseks kulgeb rada läbi Gauja kallaste hall-lepiku, kõrgematel kohtadel kasvavad männikud ja kaasikud. Pärast Rāmnieki silda ümbritsevad matkajat peamiselt hõredad ja kuivad männimetsad. Sellistes metsades elavad taime- ja loomaliigid (nt kivisisalik, palu-karukell, kollad ja mitmed samblikud) on kohastunud eluks just sellises toiteainevaeses elupaigas ning ei jääkski mujal ellu. Neid kuivi männimetsi ohustab metsamuldade järkjärguline viljakamaks muutumine. Peale tungivad uued liigid ning mets muutub ajapikku tihedaks kuusemetsaks.