Pärnu ja Pärnumaa kalurikülad.

36. päev. Liu - Munalaid.

Praktiline info

Pikkus: 21 km

Ajakulu: 7–9 tundi

Algus: Liu külas

Lõpp: Munalaiu sadamas 

Marsruut: Liu – Kavaru – Pootsi – Peerni – Lao – Munalaid

Teekate: Asfalt- ja kruusateed

Raskusaste: 

Takistused: Puuduvad

Ohud: Autoteedel ning väiksematel kitsastel ja käänulistel külavaheteedel tuleb liigeldes olla ettevaatlik ning järgida ohutusnõudeid. Tähelepanelik tuleb olla autoteid ületades.

Tähelepanu! Matkalõigul on üks kauplus ja üks söögikoht.

Täiendavad võimalused: Munalaiu sadamast soovitame sõita Kihnu saarele, mille uudistamiseks kulub umbes kaks päeva. Soovitame külastada ka Munalaiu kõrval asuvat väikest Manilaidu (poolepäevane matk).