Pärnu ja Pärnumaa kalurikülad.

Päev 31. Ikla - Kabli.

Praktiline info

Pikkus: 16 km

Ajakulu: 5–7 tundi

Algus: Eesti – Läti piiril Iklas, vana Tallinna–Riia maantee ääres.

Lõpp: Kabli keskuses Kabli rahvamaja vastas - 

Marsruut: Ikla – Metsapoole – Treimani – Orajõe – Lepanina – Kabli

Teekate: Asfalt (vana Tallinna–Riia maantee), liivased luited, kohati kivised või roostikuga kaetud rannaalad.

Raskusaste: 

Takistused: Mere ääres – niisked rohumaad ja roostikud, millest saab ümber mööda teid või radu. Ojad ja väiksemad jõed on kuival ajal ületatavad jalgsi või üle sildade.

Ohud: Puhkuste perioodil on vanal Tallinna– Riia maanteel üsna tihe autoliiklus, seega tuleb tee ääres kõndides silmas pidada ohutu liiklemise reegleid. Ranna ääres võivad kivid olla libedad.

Tähelepanu! Palume kanda matkamiseks sobivaid (kinniseid) jalatseid ning toestuseks kasutada kõndimiskeppe. Linnuvaatluseks on hea kaasa võtta binokkel. Raja äärde jäävad RMK Lemme ja Krapi telkimisalad. Järgida tuleb RMK juhiseid.

Täiendavad võimalused: Võimekamad matkajad võivad soovi korral selle lõigu ühendada järgmisega ning lõpetada matka Häädemeestes.