Vidzeme Rannik.

25. päev. Vecāķi - Carnikava.

SEE Vaatamisväärsused

N Piejūra looduspark

Carnikava ja Inčupe vahelisel alal on tähtsad kaitsealused biotoobid: embrüonaalsed luited, eelluited, Ummise järve vesipähklid ja põlismetsadega kaetud rannikuluited.

Carnikava koduloo uurimiskeskus

Kujundatud kopeerides 1851. aastal Koiva jõe lähistele ehitatud kaluri ja ületõstja elamut Cēlāji. Vaadata saab näitust ja nautida hästivarustatud puhkekohta.

Koiva jõe jalakäijate sild

Läti pikim kergliiklussild üle Koiva jõe avati 18. novembril 2014. See on oluline lõik projekti Euro Velo 13 raudse eesriide marsruudist.

Carnikava mõisa kapiteel

Detail, mis annab tunnistust kunagisest Vidzeme piirkonna uhkeimast mõisahoonest.

Koiva jõe suudmeala

Säilinud on Koiva jõesuudme looduslik välimus ja tasakaal jõe ning mere vahel. Suudmeala vaated on kantud Läti kauneimate vaadete digivaramusse.

Skulptuur "Atceroties"

V. Titānsi skulptuur sümboliseerib vastupanuvõimet, igavest võimet tõusta ja edasi liikuda.