Gaujas Nacionālais parks.

6. posms. Līgatne - Cēsis.

Mežtaka ved cauri dabas vērtībām bagātiem un īpaši aizsargājamiem mežiem. Te vērojami gan stāvās nogāzēs izveidojušies nogāžu un gravu meži, gan veci vai dabiski boreālie (ziemeļiem raksturīgi) – pārsvarā skujkoku – meži, kas ir nozīmīgi dobumus veidojošajiem putniem, piemēram, baltmugurdzenim, pelēkajai un melnajai dzilnai. Amatas krastos vērojami aluviālie meži, kas veidojas uz upju sanesu nogulumu veidotām, barības vielām bagātām augsnēm un var periodiski applūst. Ziemās pie Amatas var pamanīt ūdensstrazdu – tumši brūnu putnu ar koši baltām krūtīm, kas uzturas tekoša ūdens tuvumā un ienirstot meklē barību ūdenī.