Mežtaka - Kauņa

Kauņa un Kauņas apkaime

Zaļuma ieskautas gleznainas mazpilsētas un Starpkaru arhitektūra divu upju satekā

Pakuonis – Kaunas – Lampėdis – Kulautuva – Vilkija: 79 km, 5 dienas.

Kauņa, viena no skaistākajām Lietuvas pilsētām, atrodas Nemunas un Neres upju satekā. Tā ir Lietuvas otrā lielākā pilsēta, Krievijas impērijas laikā bijusi Kauņas guberņas galvaspilsēta (1842—1915). Panemunes (Panemunė) sils ir Kauņas lielākais parks ar pludmalēm Nemunas krastā, veloceliņiem un pastaigu vietām. Lampedis (Lampėdis) karjers 125 ha platībā radies kādreizējā grants karjera vietā. Tā krastos atrodas pilsētnieku iecienītas atpūtas un peldvietas. Līdz Vilkijai gar Nemunas krastu vijas gājēju un velo celiņš ar skaistiem skatiem pār upi. Tālākajā ceļā līdz Vilkijai ir baudāma daudzveidīga ainava ar nelielām apdzīvotām vietām, pilskalniem un mežiem.

1

E62. posms. Pakuonis – Vaišvydava.

Cauri Kauņas jūras reģionālajam parkam

No Pakuonis ciema Mežtaka turpinās pa Kauno ielu (Nr. 1901) ziemeļrietumu, ziemeļu virzienā un pēc 7 km sasniedz Piļonas pilsētu. Aiz Piļonas tā virzās pa Nemuno ielu un pēc aptuveni 1,6 km pagriežas pa kreisi Dubravai virzienā. Šķērsojusi mežu masīvu, pēc aptuveni 2,4 km Mežtaka izved pie Dubravu ciema, izlīkumo gar tā galveno ielu un pēc 3  km (Klonio iela, Nr. 1937) sasniedz Vaišvīdavas ciemu, kur atrodas Kauņas reģionālā parka apmeklētāju centrs.


30 Azuolynas Stumbras AAleksandravičius

E63. posms. Vaišvydava – Kaunas.

Cauri Kaunas parkiem

No Kauņas jūras reģionālā parka apmeklētāju centra Mežtaka ved cauri Rokai mežam un pa Miškininkų, Kelmyno, Muraškinės, Žarstos, Garšvės un Rokelių ielām apmet loku Kauņas priekšpilsētai, šķērso Marijampolė ceļu (Nr. 139) un tālāk dodas Balčkalnio ielas virzienā uz Panemunes rajonu. Pie Kauņas Tehniskās universitātes inženierijas vidusskolas stadiona tā nolaižas līdz Vaidoto ielai, pa ietvi tālāk virzās līdz Baterijos šosejai, kur pagriežas pa kreisi. Apmēram trešdaļu no Kauņas pilsētas platības aizņem parki un citas dabas teritorijas. Mežtaka pilsētu šķērso cauri tās zaļākajām daļām. Aptuveni 2,5 km garumā Mežtaka ved cauri Panemunes silam, kurā ir blīvs taku tīkls, atpūtas vietas un pludmale. Mežtaka pa Trīs jaunavu tiltu šķērso Nemunas upi, tālāk ved cauri Gričiupis dzīvojamam rajonam, virzās gar Kauņas ZOO, šķērso plašo Ozolu parku un aiz Lietuvas Sporta universitātes izved cauri Vītauta parkam. Pa parka kāpnēm tā nolaižas līdz Laisvės alejas sākumam un turpinās līdz posma galamērķim Kauņas centrā.

SVARĪGS. Kauņas pilsētu šķērsojošajos posmos marķējuma nav.


30 Vytauto baznycia AAleksandravičius

E64. posms. Kaunas – Lampėdis.

Cauri Kaunas vēsturiskajam centram

Kauņa ir otrā lielākā Lietuvas pilsēta. 1621 m garajā Laisvės jeb Brīvības alejā redzama izcila  modernisma arhitektūra – 1914.–1940. g. būvētās ēkas ir Eiropas kultūras mantojums. Vilniaus iela ir “vārti” uz Kaunas viduslaiku pilsētu, kurā saimniekoja Hanzas tirgotāji. Mežtaka virzās pa Laisvės ielu, šķērso Kaunas vecpilsētu ar dievnamiem, Rātslaukumu un vēsturiskajām ēkām un izmet loku pa Sateces parku, kur ir Lietuvas lielākās upes Nemunas un Neris upes satekas vieta. Šķērsojusi Neris upi, Mežtaka pa gājēju celiņiem un veloceliņu ietvēm turpina gaitu līdz 4 km attālajam bijušajam Lampēdžu grants karjeram, kas ir appludināts un šobrīd – iecienīta iedzīvotāju atpūtas vieta un peldvieta.

SVARĪGS. Kauņas pilsētu šķērsojošajos posmos marķējuma nav.


13 Kulautuva Andrius Aleksandravičius

E65. posms. Lampedis – Kulautuva.

Gar Nemunas krastu

Pirmos 2 km Mežtaka līkumo gar Lampēdžu ūdenskrātuves ziemeļu krastu un iepretī kapsētai izved uz autoceļa. Pa ietvi gar ceļu turpinot gaitu Raudondvares virzienā, Mežtaka pēc 1,7 km šķērso Nevēžas upi pa Kaža Veverska tiltu. Pēc 0,6 km Mežtaka nogriežas pa kreisi uz Pakalnės ielu un iepretī Nevēžas upes ietekai Nemunas upē pa mazām taciņām virzās gar Nemunas labo krastu. Nemunas ielejas krastos redzamas senu pilskalnu vietas. Aiz Šilelis ciema Mežtaka turpinās pa gājēju/veloceliņu līdz Kulautuvas mazpilsētai, pirms kuras vēlreiz izmet loku pa mazu meža taku. Tālāk Mežtaka virzās pa Pušyno un V. Augustausko ielām, kur sasniedz šī posma galamērķi.

SVARĪGS. Kauņas pilsētu šķērsojošajos posmos marķējuma nav.


43 Keltas Vilkynė KaunorajonoTVIC

E66. posms. Kulautuva – Vilkija.

Gar Nemunas palieņu pļavām

Visā šī posma garumā Mežtaka ved pa takām un nelieliem grantētiem lauku ceļiem līdztekus Nemunas upes labajam krastam. Skaistas ainavas ar skatiem uz upi, krastmalas pļavām un maziem ciematiņiem. Posma galamērķis – Vilkijas  pārceltuve redzama jau iztālēm Nemunas krasta ielokā. Iepretī pārceltuvei atrodas mazpilsētas centrs ar baznīcu. Vasaras otrajā pusē Nemunas pļavas slīgst dzeltenās un zilās ziedu krāsās. Ir vērts izmēģināt pārceltuvi braucienam turp un atpakaļ, jo šāds transporta līdzeklis Baltijas valstīs ir saglabājies tikai dažās vietās.