Jūrtaka - Kuršu kāpa

Kuršu kāpas

Kuršu kāpu Nacionālais parks: augstākās Ziemeļeiropas kāpas

Nida – Pervalka – Juodkrantė – Smyltinė – Klaipėda: 59 km, 3 dienas.

Kuršu kāpu Nacionālais parks (Kuršių nerijos nacionalinis parkas) atrodas uz garas, smilšainas strēles starp Baltijas jūru un Kuršu jomas jeb Kuršu līča ūdeņiem. Kāpu rietumu pusē stiepjas ~50 km gara smilšaina pludmale, savukārt, Kuršu jomas krasts ir sekliem, ar niedrēm aizaugušiem līčiem izrobots un tās apkārtne ir putniem nozīmīga atpūtas, barošanās un ligzdošanas vieta. Savulaik vēja pūstas smiltis te aprakušas piekrastes viensētas un ciemus. Redzamas kāpās stādīto kalnu priežu audzes, ar kuru palīdzību cilvēki mēģināja apturēt ceļojošās kāpas. Smiltīnē (Smyltinė) atrodas apmeklētāju iecienītais Jūras muzejs un Delfinārijs.

1PreilaRKphoto

E64. posms. Nida – Pervalka.

Gar Kuršu jomas krastu

Jūrtaka sākas Nidas centrā pie ostas. Nidā tā vijas pa Kuršu jomas jeb Kuršu līča promenādi, no kuras paveras skaists skats uz plašajiem ūdeņiem līdz pat Rusnes salai Kuršu jomas austrumu krastā. Nidā redzama Kuršu kāpām raksturīga apbūve – vienstāva koka ēkas ar dakstiņu vai niedru jumtiem, zilos un baltos toņos krāsotiem logu slēģiem. No Nidas līdz Bulvikio ragam (pirms raga – pamestās lidostas skrejceļš) Jūrtaka izlokās pa mazām meža taciņām, kas ved augšup un lejup pa priedēm apaugušām kāpām, vietām iznākot nabadzīga augāja klātās piekrastes pļavās. Takas malās atpūtas vietas un putnu vērošanas torņi. Tālākajā posmā redzamas ļoti savdabīgas, ķērpjiem un Kuršu kāpai raksturīgu sugu augiem klātas, klajas piekrastes pļavas. Preilas ciemā Jūrtaka virzās pa krasta promenādi. Līdz Pervalkas ciemam tā izlokās pa meža takām un īsā posmā arī pa gājēju/veloceliņu, līdz sasniedz Pervalkas centru. Posms ietilpst Kuršu kāpu Nacionālajā parkā.


DeaddunesPhotobyRenataKilinskaite

E65. posms. Pervalka – Juodkrantė.

Gar Ziemeļeiropas iespaidīgākajām smilšu kāpām

Pametusi Pervalku, Jūrtaka pa gājēju celiņu šķērso Kuršu kāpu austrumu–rietumu virzienā, nonākot Baltijas jūras krastā. Tālākais posms ap 13 km garumā ved pa skaistu, smilšainu pludmali, kuru no austrumiem norobežo augsta un stāva kāpu grēda. Tā ir cilvēku izveidota, lai pasargātu iekšzemi no smilšu kustības. Iepretī Jodkrantei Jūrtaka pagriežas austrumu virzienā un pa mežainu un stāvu kāpu masīvu atkal šķērso Kuršu kāpu, nonākot Kuršu jomas (līča) pusē. Nelielā posmā Jūrtaka sakrīt ar Raganu kalna taku. Tālāk gar Jodkrantes krasta promenādi tā aizved līdz ostai. Posms ietilpst Kuršu kāpu Nacionālajā parkā.


KlaipėdaOldTownPhoto Klaipėdatouristinformati

M66. posms. Juodkrantė – Klaipėda.

Klaipēda – Lietuvas jūras vārti

Atstājusi Jodkrantes krasta promenādi, Jūrtaka dienvidaustrumu-ziemeļrietumu virzienā šķērso Kuršu kāpu, virzoties pa mazām meža takām, kuras izvijās pa stāvo, priedēm apaugušo kāpu nogāzēm, līdz atkal iznāk Baltijas jūras krastā. Tālākos 9 km Jūrtaka ved gar krastu pa smilšainām pludmalēm. Austrumu pusē to ieskauj stāva kāpa, kas sargā iekšzemi no kustīgajām smiltīm. Aiz Alksnīnes ciema (no krasta nav redzams) Jūrtaka pagriežas uz austrumiem, šķērso kalnu priežu Pinus mugo audzi un Otrā pasaules kara laika vācu armijas militāro bāzi, līdz pietuvojas Kuršu jomas (līča) krastam. Tālāk Jūrtaka izlokās pa priedēm apaugušu kāpu mugurām, ik pa brīdim atklādama skatus uz Klaipēdas ostu. Maršruts starp Jauno un Veco pārceltuvi sākumā ved pa mazu taku, bet tālāk – pa krasta promenādi. No Vecās pārceltuves šķērsojot Kuršu jomu, Jūrtaka nonāk Klaipēdas centrā, kur gar Danės gatvi aizved līdz Biržas tiltam. Posms līdz Smiltīnei ietilpst Kuršu kāpu Nacionālajā parkā.