Šiaurės Gaujos giria.

Atkarpa 13. Gaujiena - Trapene.

Nuo Gaujienos Miško takas vingiuoja keliomis didelėmis pelkėmis: Melnsalu, Sloku, Kaulezeriu ir Tetersalą, o viduryje – „Paryžius“ (prieš kurį laiką šioje pusėje gyvenęs baronas mėgo savo žvėrienos prižiūrėtojų namus pavadinti Europos miestų vardais) . Vietovėje dažnai pastebimas paprastasis vėgėlė ir kiti plėšrieji paukščiai. Čia yra įvairių ypač saugomų buveinių: pelkių, pelkių, senų arba natūraliai borealinių (šiaurinių) miškų, senų mišrių plačialapių miškų. Netoli Trapenės yra saugoma europinių maumedžių alėja, o daugelis alėjos medžių pasiekė milžinišką dydį. Alėja ypač svarbi siekiant išlaikyti įvairių vabzdžių rūšių įvairovę.