Žemaitijos etnografinis regionas.

Atkarpa 73. Dengtiltis – Kurtuvėnai.

Kurtuvėnų regioninis parkas įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti ežeringo ir miškingo Kurtuvėnų kalvyno kraštovaizdį, gamtinę ekosistemą, šio krašto kultūros paveldo vertybes. Kurtuvėnų regioninis parkas yra miškų, tarp jų įsiterpusių žuvininkystės tvenkinių ir mažų ežerėlių karalystė. Parko reljefas kalvotas, todėl žemė mažai naudojama žemės ūkio veiklai. Čia auga borealiniai (tarp jų didelius plotus užimantys vakarų taigos), pelkiniai miškai, duburiuose gausu mažų pelkučių, šaltinių. Natūralių įvairaus drėgnumo pievų daugiausia išlikę rytinėje parko dalyje, Dubysos slėnyje; gamtiniu požiūriu labai vertingos ir Dubysos senvagės. Iki šiol parke aptikta virš 1000 augalų ir apie 1500 gyvūnų rūšių, tačiau jų yra daugiau (ne visos sistematinės grupės tyrinėtos). Regioninio parko direkcija ir lankytojų centras įsikūrę buvusios Kurtuvėnų dvaro sodybos pastatuose. Kurtuvėnuose švenčiamos tradicinės šventės, iš kurių išsiskiria Užgavėnės (įtrauktos į Lietuvos nematerialiojo paveldo sąrašą) ir teatrų festivaliai.