Pietų Kuržemė.

Atkarpa 87. Lietuvos ir Latvijos siena–Gramzda.

Atvirose pievose galima išgirsti griežlės (Crex crex) griežimą. Latvijoje tai palyginti dažnesnis paukštis nei kitose Europos šalyse – čia peri apie 40 000 griežlių porų. Ten, kur griežlės apsigyvena, nuo vakaro iki vėlaus ryto be paliovos girdėti jų griežiantis garsas „dre-dre, dre-dre“, kurį patinas paeiliui kartoja keliasdešimt kartų. Žmonės labai vykusiai pamėgdžioja griežlių balsą posakiu: „krės, krės varškės, o kam, vaikam, kokiem, mažiem“. Griežlių griežimą galima girdėti nuo gegužės pabaigos iki liepos vidurio sutemus ir naktimis, kartais ir dienomis. Maždaug perpus mažesnes už kurapką, rusvos, žemės spalvos, išmargintas tamsiomis išilginėmis dėmėmis, ryškiai rudais sparnais griežles sunku pastebėti tarp aukštų žolių. Priversti jas pakilti labai sunku, nes persekiojama ji pirmiausiai bėga, beje, labai greitai, vikriai ir žolių tankynėse jaučiasi žymiai geriau negu ore. Pievų užžėlimas krūmais, melioracija ir intensyvus žemės ūkis kelia grėsmę šiems paukščiams. Griežlė pavaizduota ant 10 latų sidabrinės jubiliejinės monetos.