Lõuna-Kuramaa piirkond.

87. päev. Leedu-Läti piir – Gramzda.

Avatud maastikel kõndides on kuulda rukkiräägu (Crex crex) häält. Rukkiräägud on Lätis suhteliselt tavalisemad kui teistes Euroopa riikides – siin pesitseb umbes 40 000 rukkiräägu paari. Mai lõpus ja juuni alguses võib heinamaadel (enamasti hämaras ja öösel, aga ka päeval) kuulda isase rukkiräägu valju laulu – kahesilbilist hüüet “krrrep-krrrep” –, kes. kaitseb oma territooriumi teiste isaste eest. Looduses on rukkiräägu väga raske näha, mistõttu levib valejutt, et rukkirääk rändab jalgsi joostes soojemasse kliimasse. Tänapäeval on rukkiräägu ohuks niitude kinnikasvamine, maaparandus ja intensiivne põlluharimine. Rukkirääk on kujutatud 10-latisel hõbedasel juubelimündil.