Kauņa un Kauņas apkaime.

63. posms. Vaišvydava – Kaunas.

Panemunes sils (Panemunės šilas), ko ieskauj plašais Nemunas upes loks, ir trešais vecākais Lietuvas parks un ir veidots dabiskā mežā. Starpkaru periodā Panemunes silā darbojās kūrorts. Tā sanatorijas un koka villas izmantoja turīgie Kauņas iedzīvotāji. Parku caurauž asfaltētu un dabisku taku un celiņu tīkls. Nemunas kreisais krasts un upes ieleja parkā rada plašu reljefa perspektīvu. Parkā sausie priežu meži mijas ar lapukoku mežu nogabaliem, bet Nemunas ielejas krastos aug aizsargājamie nogāžu meži, kuros ir veci koki, t.sk., ozoli. Izveidota 4,6 – 5,6 km gara dabas izziņas taka ar informatīviem zīmēm. Sezonas laikā pilsētas atpūtnieku iecienīta vieta ir smilšainā Nemunas pludmale.