Dzūkijas etnogrāfiskais reģions.

56. posms. Merkinė – Nemunaitis.

Dzūkijas Nacionālais parks dibināts 1991. gadā. Tā ir lielākā Lietuvas īpaši aizsargājamā dabas teritorija un viens no mežainākajiem valsts apvidiem. Nacionālais parks ir bagāts ar upēm, kuru krastos redzami iespaidīgi nogulumiežu atsegumi, kā arī simtiem avotu un avoksnāju. Vērtīgi biotopi ir arī pļavas un palieņu pļavas, purvi u.c. mitrāji. Kopumā parkā konstatētas gandrīz 2000 augu sugas un 2108 dzīvnieku sugas, kukaiņus u.c. ieskaitot. Viena no nozīmīgākajām kultūrvēstures vērtībām ir etnogrāfiskie ciemi, kuros saglabājušās biškopības, amatniecības, arhitektūras, kulinārās un citas tradīcijas. Pazīstama dzūku tradīcija ir sēņu un ogu vākšana plašajos mežos. Parkā ir izveidoti kājāmgājēju, velotūrisma un ūdenstūrisma maršruti. Apmeklētāju centri atrodas Merķines pilsētā un Marcinkonys ciemā.