Setu zeme.

19. posms. Vanavastselīna (Vana-Vastseliina) – Kolodavitsa.

Aiz Vanavastselīnas ceļš kādu laiku vijas cauri Piuzas upes senlejas aizsargājamo ainavu apvidum. Šeit meža ainava sāk mainīties. Koku sugām bagātajā Vastselīnas (Vastseliina) muižas parkā sastopami oši, ozoli un kļavas. Tālāk Mežtaka līkumo caur pirmatnējās ielejas stāvajos krastos augošo dabisku vecu boreālo mežu, bet ielejas lejasdaļā parādās atsevišķas palieņu meža zonas. Aizsargājamo ainavu apvidū, īpaši ziemeļu daļā, galvenokārt aug priedes. Šeit sastopamas lielas sausu priežu mežu platības. Lindsi un Obinitsas tuvumā Mežtaka ved cauri plašiem laukiem, bet dažus kilometrus aiz Obinitsas tā atkal ieved gaismas pielietā, sausā priežu mežā. Sausākajās vietās sastopami virsāji.