Veclaicenes mežaine.

15. posms. Ape – Paganamā – Korneti – Latvijas/Igaunijas robeža.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 25 km

Ilgums: 8 – 10 h

Starts: Ape

Finišs: Korneti vai Latvijas/Igaunijas robeža. No robežas tuvākais sabiedriskais transports ir Kornetos (2,6 km).

Maršruta gaita: Ape – Dauškāni – Peļļi – Paganamaa (Igaunijā) – Renci – Druskas – Korneti – Latvijas/Igaunijas robeža 

Ceļa segums: Ceļi ar grants segumu, meža takas, dabas takas, koka kāpnes, Apē un Kornetos – asfalts

Grūtības pakāpe: Grūts, ja maršrutu veic vienā dienā

Bīstamas vietas: Gravu un pauguru nogāzes mitrā laikā var būt slidenas.

Der zināt! Maršruts šķērso Latvijas/Igaunijas robežu (2 km ved pa Igauniju), tādēļ līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem. Veikali ir tikai Apē un Kornetos. No Apes līdz Igaunijas robežai un tālāk līdz Hānjai (2–3 dienu gājiens) nav ēdināšanas vietu.

Alternatīvas. Posmu var veikt divās dienās, paliekot kādā no naktsmītnēm tā vidusdaļā.