Gaujas Nacionālais parks.

5. posms. Sigulda - Līgatne.

Šajā Mežtakas un Gaujas Nacionālā parka daļā raksturīga pakāpeniska pāreja no daudzveidīgiem, lapu koku sugām (ošiem, baltalkšņiem, ozoliem, bērziem, liepām) bagātiem nogāžu un gravu mežiem uz skujkoku audzēm. Klauku līcī pie Vējupītes ietekas Gaujā var apskatīt atjaunotu parkveida mežu ainavu. Mūsdienās, kad pļavas un ganības vairs netiek izmantotas noganīšanai un siena vākšanai, daudzi Gaujas līči aizaug, lai arī vēl 20. gs. sākumā tur zēla pļavas ar lieliem, atsevišķi augošiem kokiem, kas bija mājvieta vairāk nekā 300 dažādu sūnu, ķērpju, bezmugurkaulnieku, putnu un arī zīdītāju sugām.