Dzūkijas etnogrāfiskais reģions.

55. posms. Žiogeliai – Merkinė.

Ejot gar Nemunas un Merķes ieleju krastiem, bieži ir redzami sausie priežu meži. Sausie priežu meži ir skraji, saulaini skujkoku meži, kas aug uz mazauglīgām, smilšainām augsnēm. Ziemeļu puslodes dabiskos skujkoku mežus sauc arī par boreālajiem mežiem. Sauso priežu mežu pastāvēšana ir apdraudēta, jo augsne pamazām kļūst aizvien auglīgāka, šajos mežos sāk aug tiem neraksturīgie augi, un skrajais mežs aizaug ar biezām eglēm. Sausos priežu mežos ir sastopamas tādas sugas, kas citur nedzīvo, piemēram, sila ķirzaka. Sausos priežu mežos liela loma ir tādiem bioloģiskās daudzveidības elementiem kā mazām meža pļaviņām (laucēm), sausokņiem – sausiem un nokaltušiem kokiem un kritalām – uz zemes guļošām koku paliekām dažādās trūdēšanas stadijās. Sausajos priežu mežos gājējus priecēs brūklenes, skaistie kadiķu stāvi ar veselīgām čiekurogām un dažādas ēdamo sēņu sugas.