Dienvidkurzeme.

88. posms. Gramzda – Priekule.

Ruņu uzskata par vienu no straujākajām Latvijas upēm, jo tās kritums ir ~ 3,8 m/km. Līkumainā, mazā upīte tek cauri dziļai ielejai ar stāviem krastiem. Tās nozīmīgāko dabas vērtību – nogāžu un gravu mežu un ozolu mežu aizsardzībai 1977. g. starp Mazgramzdu un Vaiņodi ir izveidots dabas liegums “Ruņupes ieleja”. Nogāzēs un gravās ir jaukti meži, kuros aug liepas, kļavas, ozoli, gobas, vīksnas un oši. Vietām no stāvajām nogāzēm izplūst avoti, ir sastopami nelieli konglomerātu (sacementējusies grants) atsegumi, arī aizsargājami biotopi. Upītes gultni bagātīgi klāj dažāda lieluma laukakmeņi, radīdami straujteces. Šajā dabas liegumā ir aizsargājami biotopi un liela dabas daudzveidība. Straujteces un dabiski upju posmi 2021. g. pasludināti par Latvijas “Gada dzīvotni 2021”. Dabas liegumos kurināt ugunskurus un celt teltis atļauts tikai šim mērķim labiekārtotās un īpaši paredzētās vietās.