Miško takas - Pietų Kuržemė

Pietų Kuržemė

Vakarų Kuršo aukštumos kalvos ir upių slėniai

Latvijos siena – Gramzda – Priekule – Kalvene – Aizpute – Snēpele: 111 km, 6 dienų

Pietų Kuržemė dar vadinama Leišmale, o tai reiškia Lietuvos pasienį. Kraštovaizdyje nėra senų sodybų ar kaimų, nes jie buvo sunaikinti Antrojo pasaulinio karo metais, todėl Miško take dominuoja žemės ūkio kraštovaizdžiai su retais miškingais plotais. Senų laikų liudininkai – Švedų vartai Priekulėje, kurie buvo pastatyti 1688 m. bei papuošti Gotlando smiltainyje išraižytais baronų Korfų ir Redernų herbais, taip pat Aizputės XVIII – XIX a. istoriniai pastatai.

FotoManLV20200817MežtakaLT Gramzda 126

EAtkarpa 87. Lietuvos ir Latvijos siena–Gramzda.

Banguojančia Vartajos lyguma

Lietuvos ir Latvijos valstybinė siena eina Apšės upės vaga, kurią kelio Skuodas–Priekulė (P114) tiltu kerta Miško tako maršrutas. Jis iš pradžių vingiuoja kelio pakraščiu, o po 1,7 km pasuka žvyrkeliu Kalėtų kryptimi. Uozuolų kaimo apylinkėse atsiveria vaizdas į gražias ir plačias Kuršo aukštumos vakarinės dalies banguojančias Vartajos lygumas. Uozuolų kaime 0,5 km maršrutas eina keliu V1217, po to pasuka į dešinę ir po 2 km pasiekia kelią Barta–Kalėtai–Gramzda (V1218), kas atveda į Gramzdą.


FotoManLV20200818MežtakaGramzda Priekule 45

EAtkarpa 88. Gramzda–Priekulė.

Į pasakomis turtingą Priekulę

Nuo Gramzdos Miško takas vingiuoja mažais takeliais palei smėlio ir žvyro karjerus, eina per ūkininkų laukus šiaurės rytų link. Prie „Lejasbunči“ sodybos maršrutas pasuka Mazgramzdos link ir prieš pat miestelį kerta gilų ir pavėsingą Runiupės slėnį. Už Mazgramzdos eina palei kelią Gramzda–Priekulė (P114), nuo kurio atsiveria gražios ir plačios Kuršo aukštumos vakarinės dalies banguojančios Vartajos lygumos. Kirtus šį kelią, Miško tako maršrutas keliauja per buvusį  aerodromą, Priekulės–Purmsatų–Kalėjų keliu (V1211) ir nedideliu lanku per miškelį. Vingiuotu Virgos upelio krantu Miško takas per miško parką „Priekules Priediens“ atveda iki Priekulės liuteronų bažnyčios.


FotoManLV20200819MežtakaPriekule Kalvene 52

HAtkarpa 89. Priekulė–Kalvenė.

Istoriniu keliu per Embūtės ir Bandavos kalvas

Miško takas Ķieģeļu, Galvenā ir Parko gatvėmis vingiuoja per Priekulę, veda nedideliais parko takeliais netoli Dobelupės ir eina iki Audarių, kur kerta Gruobinios–Embūtės kelią (P106). Po 4 km maršrutas pasisuka į dešinę ir iki pat Rygos–Liepojos plento eina retai apgyvendinta vietove, kur žemės ūkio paskirties laukus keičia miškeliai ir nedidelės pelkės. Teritorija tarp Sepenės ežero ir Kalvenės yra labai kalvota – čia Embūtės kalvyną keičia Bandavos kalvynas. Aukščiausia vieta, kurią pasiekia Miško takas, yra 115 m virš jūros lygio. Kirtus Rygos–Liepojos plentą (A9), po 1 km pasiekia Tašų–Padurės dvarą.


FotoManLV20200820MežtakaKalvene Aizpute 100

EAtkarpa 90. Kalvenė–Aizputė.

Į Aizputę – vieną seniausių Latvijos miestų

Miško tako maršrutas Kalvenės gatvelėmis vingiuoja iki Aizputės–Kalvenės (P115) kelio, 1,4 km eina jo kelkraščiu ir pasuka į dešinę. Toliau maršrutas kerta Jelgavas–Liepojos geležinkelį ir iki pat Buojų gyvenvietės eina mažu kaimo keliuku. Pakeliui matyti daug buvusių žuvų tvenkinių. Kraštovaizdį pagyvina laukuose išsibarstę vienkiemiai ir sodybos, kuriuose galima nusipirkti vietoje užaugintų daržovių ir maisto. Už Kazdangos–Mazbojų kelio (V1299) maršrutas kerta Grantniekų karjerą. Nuo Kalvenės iki Buojų maršrutas eina Vakarų Kuršo aukštumos Bandavos kalvynu, kur aukščiausios reljefo vietos yra šiek tiek aukščiau 100 m virš jūros lygio. Už Buojų Miško takas kerta Lažos upelį ir prie Tebrų vėl eina Aizputės–Kalvenės keliu iki Aizputės. Kalvenės ir Atmodas gatvėmis galima pasiekti miesto centrą.


FotoManLV20200824Aizpute Kazdanga Zemturi 145

HAtkarpa 91. Aizputė–Snėpelė.

Barono fon Manteifelio takais

Miško tako maršrutas Atmodas ir Jelgavas gatvelėmis vingiuoja per Aizputę, už Lažos tvenkinio pasuka į dešinę ir dideliu lanku artėja prie Kazdangos dvaro parko iš pietų pusės. Mažais takeliais palei Dzirnavų ežerą maršrutas veda per dvaro parką, aplink dvaro pastatus ir Zenų tvenkinį, 0,7 km eina Kazdangos–Cildų keliu (V1200) ir pasuka dešinėn į Snėpelės–Kazdangos (V1296) kelią. Iki sodybos „Zemturi“ Miško takas pamažu pakyla į Vakarų Kuršo aukštumos Bandavos kalvyną, kur atsiveria gražus apylinkių vaizdas. Ši vieta yra net 81 m virš jūros lygio. Nuo sodybos maršrutas apie 12 km veda per retai apgyvendintas miškingas vietoves ir tik paskutinius 3 km vėl išeina į atviresnę vietą ir ūkininkų žemes, kol pasiekia Snėpelę.